MIQUEL BOHIGAS

https://www.miquelbohigas.com

AUCA DE LA VALL DE LLÉMENA

Aquest vídeo us permetrà llegir millor els rodolins i apreciar-la amb més detall.


ALTRES IMATGES:

Clot d’Espolla


Geranis

Fulla

Un bri d’herba

Branquilló de pi

Grafisme amb bola vermella

Fulles en un mur

Pissarres

Groc amb líquens

Camisa