«Ha de canviar la manera com consumim art, cal trencar la idea nostàlgica del museu i de l’artista com un geni productor d’imatges. Els músics també són genials, però distribueixen la seva obra mitjançant plataformes gratuïtes de distribució de música, divulgant els seus àlbums per Internet. El món de l’art visual ha de reaccionar als desafiaments del nostre temps i a l’ús de les tecnologies […] Estem a punt de veure un canvi radical»

Armen Avanessian

«Si encara avui els retrats de Nadar ens fan estremir d’emoció no és només per la seva tècnica prodigiosa, sinó sobretot perquè han entrat en un lloc en què ningú no havia estat abans i, d’aquest viatge, n’han extret visions incomparables que, tot i ser estàtiques, com ho és sempre tota fotografia, continuen inquietantment vives, més d’un segle després»
Xavier Antich

«Les fotografies poden ser més memorables que les imatges en moviment perquè són pulcres llesques de temps i no un flux. La televisió és un torrent d’imatges sense seleccionar, cadascuna cancel·la la precedent. Cada fotografia fixa és un moment privilegiat, convertit en un objecte pla que hom pot guardar i mirar de nou»
Susan Sontag